خدمت سربازی پاییزه در تاجیکستان در حال انجام است (ویدئو)

خدمت سربازی پاییزه در تاجیکستان در حال انجام است (فیلم) 9 اکتبر 2020 ، ساعت 13:55

Avesta.Tj | 09.10.2020 | در تاجیکستان ، خدمت سربازی فعلی به ارتش ویژه است: این بیماری در یک بیماری همه گیر در حال انجام است. بنابراین ، کلیه افراد تازه استخدام شده ، علاوه بر گذراندن معاینه پزشکی ، باید آزمایش ویروس کرونا را نیز پشت سر بگذارند.
[محتوای جاسازی شده]