پنج پروژه مشارکت دولتی و خصوصی در تاجیکستان برای 280 میلیون سومونی

در حال اجرا است

صفحه اصلی / اخبار / خانه / پنج پروژه مشارکت دولتی و خصوصی به ارزش 280 میلیون سامونی در تاجیکستان در حال اجرا است

پنج پروژه مشارکت دولتی و خصوصی به ارزش 280 میلیون سامونی در تاجیکستان در حال اجرا است 1 اکتبر 2020 ساعت 11:14 صبح

 14 Avesta.Tj | 10/01/2020 | پنج پروژه مشارکت دولتی و خصوصی در مجموع 280 میلیون سامونی در تاجیکستان در حال اجرا است. این موضوع روز گذشته در دوازدهمین جلسه شورای مشارکت عمومی – خصوصی به ریاست معاون اول نخست وزیر جمهوری داولتالی سعید یادآوری شد.

اشاره شد که این وجوه سرمایه گذاری خصوصی برای اجرای پنج پروژه در زمینه مشارکت دولتی و خصوصی است.

در نتیجه کار شورای مشارکت عمومی – خصوصی و اجرای پروژه های مشارکت ، بیش از 8.8 میلیون سامانی مالیات به بودجه دولت پرداخت و 270 شغل ایجاد شد.

در این جلسه همچنین پیشنهادات اولیه برای پروژه های “ایجاد مرکزی برای تهیه تجهیزات پزشکی قابل استفاده مجدد و نظارت بر کیفیت ضد عفونی” و “ایجاد یک مرکز غربالگری اولیه برای بیماری های وریدی” که بخشی از برنامه پیشگیری از بیماری های عفونی است ، مورد بررسی قرار گرفت.