حدود 134.8 هزار تن پنبه در تاجیکستان

برداشت شد

حدود 134.8 هزار تن پنبه برداشت شده در تاجیکستان 29 سپتامبر 2020 10:45 صبح

Avesta.Tj | 09/29/2020 | کمپین برداشت پنبه در تاجیکستان ادامه دارد. پنبه سنتی در منطقه خاتلون ، منطقه سغد و تعدادی از شهرها و نواحی تابعیت جمهوری برداشت می شود.

بر اساس اعلام وزارت زراعت کشور ، از تاریخ 26 سپتامبر سال جاری ، 134 هزار و 724 تن پنبه خام از سطح 186 هزار و 155 هکتار در کشور برداشت شد.

طبق منبع ، برداشت پنبه تا تاریخ مشخص شده 30.4٪ از برنامه پیش بینی شده است.

بنابراین ، 109 هزار و 674 تن در منطقه ختلون و 25 هزار و 50 تن در منطقه سغد جمع آوری شد.

امسال ، پیش بینی برداشت پنبه در تاجیکستان 421 هزار تن است.