حدود 805 هزار تن حبوبات و بیش از 227.5 هزار تن سیب زمینی در تاجیکستان

برداشت شد

< span typeof = "v: Breadcrumb"> صفحه اصلی / اخبار / صفحه اصلی / < span class = "breadcrumb_last"> حدود 805 هزار تن حبوبات و بیش از 227.5 هزار تن سیب زمینی در تاجیکستان برداشت شد

< div خوانایی = "65">

حدود 805 هزار تن حبوبات و بیش از 227.5 هزار تن سیب زمینی در تاجیکستان برداشت شد 23 سپتامبر 2020 ساعت 15:13

07 اوستا.تج | 09/23/2020 | وزارت کشاورزی کشور گزارش داد: از 18 سپتامبر سال جاری حدود 805 هزار تن غلات و حبوبات در تاجیکستان برداشت شده است.

به گفته منبع ، امسال حبوبات غلات در زمینی به مساحت 300.3 هزار هکتار کاشته شد و تا تاریخ فوق برداشت غلات و حبوبات از زمینی به مساحت 277 هزار و 349 هکتار برداشت شد.

برداشت غلات و حبوبات از 18 سپتامبر در کشور بالغ بر 804 هزار و 863 تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 هزار و 251 تن بیشتر است.

در همان زمان ، طبق داده های عملیاتی دپارتمان تولید محصولات زراعی وزارت کشاورزی ، کاشت سیب زمینی در کشور در کل منطقه 33 هزار و 26 هکتار انجام شد و برداشت محصول از زمینی به مساحت 13 هزار و 313 هکتار انجام شد

حجم سیب زمینی برداشت شده از 13 هزار و 313 هکتار به 227 هزار و 255 تن رسید که 77 هزار و 891 تن کمتر از مدت مشابه سال قبل است.