از ابتدای سال

بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی در تاجیکستان ظاهر شده اند

صفحه اصلی / اخبار / صفحه اصلی / از ابتدای سال تاکنون بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی در تاجیکستان ظاهر شده اند

بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی از ابتدای سال تاجیکستان ظاهر شده اند 25 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:45

02 Avesta.Tj | 09/25/2020 | بیش از سی موسسه آموزشی و پزشکی از ابتدای سال جاری در تاجیکستان راه اندازی شده است.

همانطور که در ادارات دولتی مربوطه به “اوستا” گزارش شد ، در ژانویه-آگوست امسال ، هفت مدرسه متوسطه برای بیش از 5.2 هزار مکان به بهره برداری رسید.

این م institutionsسسات آموزشی در مناطق ختلون و سغد و همچنین در شهرهای دوشنبه و وحدت ساخته شده اند.

به گفته منبع ، 17 پست کمک های اولیه ، پنج بیمارستان و دو م presسسه پیش دبستانی نیز در مدت مشخص شده به بهره برداری رسیده اند. پست های پزشکی برای 185 ویزیت در هر شیفت طراحی شده اند. چنین نقاطی در مناطق ختلون و سغد نیز ساخته شده است.

بر اساس داده های آماری ، طی دوره مشخص شده ، پیمانکاران کارهایی به ارزش بیش از 3.5 میلیارد سامونی را به پایان رسانده اند که 312.3 میلیون سامونی بیشتر از ژانویه تا آگوست مه 2019 است.

مقاله مرتبط  رقابت پذیری محیط زیست چین