از ابتدای سال

بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی در تاجیکستان ظاهر شده اند

صفحه اصلی / اخبار / صفحه اصلی / از ابتدای سال تاکنون بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی در تاجیکستان ظاهر شده اند

بیش از 30 موسسه پزشکی و آموزشی از ابتدای سال تاجیکستان ظاهر شده اند 25 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:45

02 Avesta.Tj | 09/25/2020 | بیش از سی موسسه آموزشی و پزشکی از ابتدای سال جاری در تاجیکستان راه اندازی شده است.

همانطور که در ادارات دولتی مربوطه به “اوستا” گزارش شد ، در ژانویه-آگوست امسال ، هفت مدرسه متوسطه برای بیش از 5.2 هزار مکان به بهره برداری رسید.

این م institutionsسسات آموزشی در مناطق ختلون و سغد و همچنین در شهرهای دوشنبه و وحدت ساخته شده اند.

به گفته منبع ، 17 پست کمک های اولیه ، پنج بیمارستان و دو م presسسه پیش دبستانی نیز در مدت مشخص شده به بهره برداری رسیده اند. پست های پزشکی برای 185 ویزیت در هر شیفت طراحی شده اند. چنین نقاطی در مناطق ختلون و سغد نیز ساخته شده است.

بر اساس داده های آماری ، طی دوره مشخص شده ، پیمانکاران کارهایی به ارزش بیش از 3.5 میلیارد سامونی را به پایان رسانده اند که 312.3 میلیون سامونی بیشتر از ژانویه تا آگوست مه 2019 است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>