از ابتدای سال تاجیکستان حدود 800 هزار تن غلات

تولید کرده است

از ابتدای سال تاکنون حدود 800 هزار تن غلات در تاجیکستان تولید شده است 16 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:03

Avesta.Tj | 09/16/2020 | از 11 سپتامبر سال جاری حدود 800 هزار غله در تاجیکستان برداشت شد.

بر اساس گزارش وزارت زراعت کشور ، امسال 300 هزار و 34 هکتار با غلات کاشته شد.

از 11 سپتامبر ، برداشت دانه از مساحت 275 هزار و 817 هکتار انجام شد.

حجم کل دانه برداشت شده تا تاریخ مشخص شده به 799 هزار و 924 تن رسیده است که 35 هزار و 149 تن بیشتر از مدت مشابه در سال 2019 است.

داده های ارائه شده توسط وزارت زراعت برای برداشت غلات ، میزان گندم تولید شده را نشان نمی دهد.

در همان زمان ، طبق آژانس آمار تاجیکستان ، برای هشت ماه امسال کشور 570.1 هزار تن گندم به ارزش 140.2 میلیون دلار وارد کرده است.