بیش از 850 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال

در ازبکستان کشف و ضبط شده است

از ابتدای سال تاکنون بیش از 850 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ازبکستان کشف و ضبط شده است 5 اکتبر 2020 ، ساعت 13:45

Avesta.Tj | 05.10.2020 |

به ویژه ، مقامات اجرای قانون موارد زیر را کشف کردند:

27 کیلوگرم هروئین و تریاک

106 کیلوگرم حشیش

406 کیلوگرم ماری جوانا

309 کیلوگرم کوکنار

10 کیلوگرم انواع مواد روانگردان

در طول این مدت ، بیش از 3.9 هزار جرم مربوط به مواد مخدر در کشور کشف شده است.

در میان آنها:

1460 – ذخیره مواد مخدر

1126 – فروش مواد مخدر

1243 – پرورش گیاهان ممنوع

124 – قاچاق