ماکسیم مارتسینکویچ ملی گرا در چلیابینسک

خودکشی کرد

ملی گرا ماکسیم مارتسینکویچ در چلیابینسک خودکشی کرد 16 سپتامبر 2020 ، ساعت 15:03

Avesta.Tj | 09/16/2020 | گزارش TASS به نقل از یک منبع اجرای قانون یکی از رهبران جنبش ملی گرایی به نام ماکسیم مارتسینکویچ ملقب به تساک در SIZO-3 در چلیابینسک خودکشی کرد.

“جسد مارتسینکویچ در یکی از سلولهای SIZO-3 در چلیابینسک پیدا شد. طبق اطلاعات اولیه ، او خودکشی کرد. “منبع آژانس گفت.

در پایان دسامبر 2018 ، دادگاه بابوشکینسکی در مسکو در پرونده حملات به مردم به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، مارتسینکویچ را به 10 سال زندان محکوم کرد. او در حال گذراندن دوره محکومیت خود در جمهوری کومی بود.

در اکتبر 2019 ، دادگاه شهر سیکتیوکار با کنار گذاشتن اتهام تحریک نفرت یا دشمنی ، حکم وی را تخفیف داد. کل حکم به کمتر از نه سال کاهش یافت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>