وزیر امور خارجه با مدیر دفتر همکاری سوئیس

ملاقات کرد

دیدار کرد

وزیر امور خارجه با مدیر دفتر همکاری سوئیس دیدار کرد 4 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:25

Avesta.Tj | 04.09.2020 | وزیر امور خارجه تاجیکستان سیروژدین مخیرالدین امروز به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود ، خانم دفتر والبورا روز مدیر دفتر نمایندگی دفتر همکاری سوئیس در جمهوری تاجیکستان را پذیرفت.

به گفته دپارتمان اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، وزیر از خانم Ros به دلیل سهم ارزشمند وی در تقویت همکاری های دو جانبه تشکر کرد.

در جریان مذاکرات ، طرفین همچنین بر اهمیت ادامه روابط دوستانه و اجرای پروژه های برنامه ریزی شده تأکید کردند.