وزیر امور خارجه از کویت برای تحویل 14 آمبولانس به تاجیکستان

تشکر کرد

وزیر امور خارجه از کویت برای انتقال 14 آمبولانس به تاجیکستان تشکر کرد 28 سپتامبر 2020 ، ساعت 17:00

Avesta.Tj | 09/28/2020 | وزیر امور خارجه تاجیکستان سیروزیدین مrهریدین امروز مدیرکل خیریه موسسه خیریه “السلام” کشور کویت ، دکتر نبیل حمد العون را پذیرفت.

در این جلسه ، وزیر امور خارجه از موسسه خیریه السلام و دولت کویت به نمایندگی از دولت جمهوری تاتارستان برای انتقال چهارده آمبولانس به کشور ما برای مبارزه با COVID-19 قدردانی کرد ، گزارش داد وزارت اطلاعات امور خارجه جمهوری تاتارستان.