بازداشت دو نفر از اهالی شهر وحدت به ظن سرقت


بازداشت دو نفر از اهالی شهر وحدت به ظن سرقت 26 سپتامبر 2020 ، ساعت 11:00

06 Avesta.Tj | 09/26/2020 | مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش داد: دو نفر از ساکنان شهر وحدت توسط مأموران پلیس به ظن سرقت بازداشت شدند.

به گفته این منبع ، یک ساکن محلی 42 ساله با شهرستان وزارت واخدات با اداره وزارت امور داخلی تاجیکستان تماس گرفته است.

این زن گفت که بعد از ظهر 24 سپتامبر سال جاری ، هنگامی که در خانه مادرش بود ، توسط دو زن مورد حمله قرار گرفت که با استفاده از زور ، تلفن همراه او را بردند.

در حین انجام اقدامات عملیاتی-جستجوی مشکوک به ارتکاب این جنایت ، عوامل پلیس دو تن از ساکنان واخدات ، 38 و 43 ساله را بازداشت کردند.

، سازمان اجرای قانون گزارش می دهد ، تحقیقات مناسبی در مورد این واقعیت در حال انجام است.