Joker in Justice League Zach Snyder توسط Jared Leto

بازی می شود

طبق پورتال NME ، جارد لتو نوازنده راک و بازیگر آمریکایی قصد دارد در نسخه جدیدی دوباره به بازی جوکر بپردازد” لیگ عدالت “به کارگردانی زک اسنایدر.

مشخص شده است که قسمت های با مشارکت لتو ، که در فیلم 2017 بازی نکرد ، فیلمبرداری خواهد شد. در نتیجه ، این فیلم قرائت جدیدی دریافت خواهد کرد. چهار قسمت جدید اسنایدر قرار است در سال 2021 منتشر شود.