جانی دپ حاضر به بازی در “Fantastic Beasts 3”

جانی دپ بازیگر آمریکایی از بازی در نقش جادوگر شیطانی” گلرت گریندل والد “در قسمت سوم فیلم” جانوران خارق العاده و کجا آنها را پیدا کرد “امتناع ورزید.

در اینستاگرام خود ، این بازیگر توضیح داد که استودیوی فیلم برادران وارنر با چنین درخواستی به او نزدیک شده است. به نوبه خود ، استودیوی فیلمبرداری پس از تصمیم دادگاه لندن برای تشخیص حقیقت مقاله در روزنامه تابستانی درباره ضرب و شتم دپ به همسرش ، این تصمیم را گرفت.

خود دپ این انتشارات را افترا خواند و تصمیم دادگاه “پوچ” بود و گفت که وی هنوز قصد دارد دروغ بودن این اتهامات را ثابت کند.