دوشنبه و تهران طرفدار تقویت روابط بین پارلمانی

صفحه اصلی / < span rel = "v: child" typeof = "v: Breadcrumb"> اخبار / خانه / دوشنبه و تهران طرفدار هستند تقویت روابط بین پارلمانی

دوشنبه و تهران خواستار تقویت روابط بین پارلمانی هستند 28 اکتبر 2020 ، 11:23 صبح

اوستا Tj | 10/28/2020 | تاجیکستان و ایران به نقش گروه های دوستی بین پارلمانی در تقویت روابط دو جانبه اشاره کردند.

در 27 اکتبر ، در تهران ، نظامیدین زهیدی ، سفیر تاجیکستان در ایران با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان ، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی دیدار کرد.

به گفته اداره اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، در این دیدار طرفین در مورد تقویت روابط دوجانبه بین تاجیکستان و ایران تبادل نظر کردند.

در این زمینه ، طرفین گفتگو بر نقش مهم گروههای دوستی بین پارلمانی دو کشور تأکید کردند.

طرف ایرانی ترکیب گروه دوستی بین پارلمانی خود را به طرف تاجیکی ارائه داد و آمادگی خود را برای کمک به توسعه روابط پارلمانی بین ایران و تاجیکستان ابراز داشت.