آیا دوستی بین زن و مرد وجود دارد؟ (ویدئو)

آیا دوستی بین زن و مرد وجود دارد؟ (فیلم) 2 اکتبر 2020 ، ساعت 17:00

Avesta.Tj | 02.10.2020 | آیا دوستی بین زن و مرد امکان پذیر است؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

کسی معتقد است که چنین دوستی اصولاً نمی تواند وجود داشته باشد ، کسی برعکس ، کسی نظر دیگری دارد. با این حال ، ببینید مردم شهر در مورد آن چه نظری دارند.
[محتوای جاسازی شده]