آیا دوستی بین زن و مرد وجود دارد؟ (ویدئو)

آیا دوستی بین زن و مرد وجود دارد؟ (فیلم) 2 اکتبر 2020 ، ساعت 17:00

Avesta.Tj | 02.10.2020 | آیا دوستی بین زن و مرد امکان پذیر است؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

کسی معتقد است که چنین دوستی اصولاً نمی تواند وجود داشته باشد ، کسی برعکس ، کسی نظر دیگری دارد. با این حال ، ببینید مردم شهر در مورد آن چه نظری دارند.
[محتوای جاسازی شده]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>