زن نقش اصلی را در اولین فیلم سینمایی

بازی خواهد کرد

تهیه کنندگان اولین فیلمی که در فضا گرفته می شود تصمیم گرفته اند که یک زن نقش اصلی این فیلم را بازی کند. به گفته سرویس مطبوعاتی کانال اول ، معلوم شد که تصویر زن از نظر طرح مزیت بیشتری دارد.

فیلمبرداری با عنوان آزمایشی چالش ، برای پاییز سال 2021 در ایستگاه فضایی بین المللی برنامه ریزی شده است. این تصویر پروژه مشترکی از Roscosmos ، کانال یک و استودیوی زرد ، سیاه و سفید است.