زنان دو سوم از کادر پزشکی اعزامی به هوبئی را برای مبارزه با COVID-19

به حساب می آوردند “ff-og-image-inserted”>

تشکیل دادند.

دو سوم پزشکان اعزامی به Hubei برای مبارزه با COVID-19 زنان بودند 2 اکتبر 2020 ، ساعت 16:30

Avesta.Tj | 02.10.2020 | گزارش Renmin Ribao زنان دو سوم کادر پزشکی مستقر در Hubei برای مبارزه با COVID-19 را تشکیل می دهند.

دو سوم بیش از 40،000 کارگر پزشکی که از سراسر چین به استان هوبئی اعزام شده اند و بیشترین آسیب را در ویروس کرونا (COVID-19) دیده اند زنان بوده اند.

شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین روز پنجشنبه با سخنرانی در جلسه سطح بالا به 25 امین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان ، این سخنان را اعلام کرد.