ساکنان تاجیکستان لرزهای شدیدی احساس کردند

< / div>

ساکنان تاجیکستان لرزهای شدیدی احساس کردند 11 نوامبر 2020 08:40

Avesta.Tj | 11.11.2020 | ساکنان تاجیکستان در آستانه 10 نوامبر لرزش های شدیدی احساس کردند. این زمین لرزه در ساعت 19:37 به وقت محلی رخ داد.

همانطور که به “اوستا” در خدمات ژئوفیزیکی آکادمی علوم تاجیکستان گزارش شده است ، در مرکز زمین لرزه ، که 25 کیلومتری شهر گرم ، منطقه رشت بود ، شدت لرزه ها 4 ، در دوشنبه – 2 بوده است.

لرزش در قزاقستان ، ازبکستان ، افغانستان و قرقیزستان نیز احساس شد.

تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد تلفات و تخریب گزارش نشده است.