یکی از ساکنان منطقه یاوان به همراه دختر 9 ساله خود

به رودخانه هجوم برد

یکی از ساکنان منطقه یاوان به همراه دختر 9 ساله خود به رودخانه هجوم آورد 28 سپتامبر 2020 ، 10:28

Avesta.Tj | 09/28/2020 | یکی از ساکنان منطقه یاوان در منطقه خاتلون خود را به همراه دختر 9 ساله خود به داخل رودخانه انداخت. اعتقاد بر این است که زن خودکشی کرده است.

همانطور که رئیس مرکز مطبوعاتی CES تاجیکستان ، Umeda Yusufi به “اوستا” گزارش داد ، طی روز گذشته در این کشور تصادف دیگری روی آب ثبت شد که دارای یک نوع خودکشی است.

بنابراین ، در تاریخ 27 سپتامبر سال 2020 ، یک ساکن 31 ساله در منطقه یاوان حدود ساعت 15:00 به همراه دختر 9 ساله خود به رودخانه واخش شتافت و قصد خودکشی داشت.

نجاتگران مین CoES در شهر نورک ، نیم ساعت پس از عملیات جستجو و نجات ، جسدها را در سی متری محل فاجعه پیدا و خارج کردند.

اجساد یک زن و یک کودک به سازمانهای اجرای قانون در شهر نورک تحویل داده شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>