یکی از ساکنان نورک ، همسرش در نوشیدن

را مجروح کرد

یکی از ساکنان نورک ، همراه نوشیدنی خود را مجروح کرد 21 سپتامبر 2020 ساعت 11:20 صبح

Avesta.Tj | 09/21/2020 | یکی از ساکنان شهر نورک به اتهام آسیب رساندن به سلامتی انسان توسط افسران پلیس بازداشت شد. مردی همراه خود را در نوشیدن مجروح کرد.

طبق مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، یک شهروند 35 ساله ساکن شهر نورک مظنون به ارتکاب جرم است.

مظنون در یکی از نقاط مشروبات الکلی در نورک الکل مصرف کرد و با همراه 50 ساله خود در نوشیدن مشاجره کرد.

در طول درگیری ، مظنون با ضربات چاقو “حریف” خود را که مست نیز بود ، به شکمش خنجر زد.

مقتول در بیمارستان بستری شد و مظنون بازداشت شد. بر اساس اعلام وزارت امور داخله ، در حال تحقیق درباره این واقعیت است.