یکی از ساکنان منطقه رودکی مظنون به اقدام به قتل است. او می خواست هموطن خود را

خفه کند

یکی از ساکنان منطقه رودکی مظنون به قتل است. او می خواست هموطن خود را خفه کند

28 اوت 2020 ، 10:25

Avesta.Tj | 28.08.2020 | یکی از ساکنان ولسوالی رودکی مظنون به اقدام به قتل و ایجاد آسیب به سلامتی انسان است. این مرد سعی داشت هموطن خود را خفه کند.

براساس مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخله تاجیکستان ، یک 22 ساله ساکن محله روستایی Chimteppa از منطقه رودکی به منطقه OMVD-2 از Sino ، دوشنبه درخواست کرد.

این مرد گفت که بعد از ظهر 11 اوت سال جاری ، در یک آپارتمان اجاره ای در دوشنبه ، یک شهروند 27 ساله ساکن روستای چورتپپا ، منطقه رودکی ، وی را با قتل تهدید کرده و سعی کرد با طناب او را خفه کند.

پیام می گوید:

تحقیقات در مورد این واقعیت در حال انجام است