یکی از ساکنان هامادونی همسرش را کشته و کشته

ساکن حمادونی همسرش را به ضرب گلوله کتک زد 9 نوامبر 2020 ساعت 11:19 صبح

اوستا Tj | 09.11.2020 | یکی از ساکنان منطقه هامادونی در منطقه خاتلون توسط مأموران پلیس مظنون به جراحت بدنی سنگین به عمد بازداشت شد

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، یک شهروند 37 ساله ساکن جاموات روستای داشتیگولخو در منطقه حمدونی مظنون به ارتکاب این جنایت است.

خاطرنشان می شود که در 27 اکتبر امسال ، در حالی که در خانه بود ، مردی با همسر 32 ساله خود مشاجره کرد و زن را به سختی کتک زد.

معاینات پزشکی قانونی نشان داد که زن به شدت آسیب دیده است.

یک پرونده جنایی علیه مظنون تحت ماده 110 (تحمیل صدمه بدنی سنگین به بدن) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان تشکیل شده است ، تحقیقات در این باره ادامه دارد.