164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه

164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده اند

31 اوت 2020 ، 14:10

Avesta.Tj | 08/31/2020 | وزارت امور خارجه تاجیکستان از بازگشت بیش از 160 شهروند تاجیکستان از قزاقستان خبر داد.

به گفته این وزارتخانه ، امروز ، در تاریخ 31 اوت ، 164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده شدند.

شهروندان تاجیکستان با پرواز ویژه Somon Air به وطن خود تحویل داده شدند.