164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه

164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده اند

31 اوت 2020 ، 14:10

Avesta.Tj | 08/31/2020 | وزارت امور خارجه تاجیکستان از بازگشت بیش از 160 شهروند تاجیکستان از قزاقستان خبر داد.

به گفته این وزارتخانه ، امروز ، در تاریخ 31 اوت ، 164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده شدند.

شهروندان تاجیکستان با پرواز ویژه Somon Air به وطن خود تحویل داده شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>