164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه

164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده اند

31 اوت 2020 ، 14:10

Avesta.Tj | 08/31/2020 | وزارت امور خارجه تاجیکستان از بازگشت بیش از 160 شهروند تاجیکستان از قزاقستان خبر داد.

به گفته این وزارتخانه ، امروز ، در تاریخ 31 اوت ، 164 شهروند تاجیکستان از آلماتی به دوشنبه تحویل داده شدند.

شهروندان تاجیکستان با پرواز ویژه Somon Air به وطن خود تحویل داده شدند.

مقاله مرتبط  JICA به مزارع دخکان در تاجیکستان