نقاشی بانکی در حراجی تقریباً 10 میلیون دلار

فروخته شد

خانه حراج Sotheby’s نقاشی نقاش انگلیسی بنکسی را که به عنوان یک هنرمند خیابانی شناخته می شود ، فروخت. 7.5 میلیون پوند یا 9.8 میلیون دلار خریداری شد.

نقاشی “نمایش من مونه” اشاره ای به نقاشی “پل ژاپنی (حوضچه با نیلوفرهای آبی)” اثر کلود مونه امپرسیونیست فرانسوی است. بانکی حوضچه ای پر از گاری های سوپرمارکت و یک مخروط ترافیکی کشید.

در اکتبر سال 2019 ، یک تابلوی نقاشی دیگر بنکسی به نام Devolution Assembly ، به قیمت 12.2 میلیون دلار فروخته شد.

# AuctionUpdate⚠️ “Show me the Monet” از بنکسی ، پیچشی شیطنت آمیز به شاهکار کلود مونه ، از زمان تخمین زده شده 7،551،500 پوند / 9،814،353 دلار بدست آورد پس از یک نبرد پیشنهادات 8 دقیقه ای. pic.twitter.com/OoMtjYYhhBB///> Sotheby’s (Sothebys) 21 اکتبر ، 2020