کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر

کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر را پوشش داده است

28 اوت 2020 ، 16:35

Avesta.Tj | 28.08.2020 | رنمین ریبائو با استناد به CNSA گزارش داد ، کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر را پوشش داده است.

از ساعت 10:08 صبح جمعه ، کاوشگر Tianwen 1 چین حدود 100 میلیون کیلومتر مسافت را طی کرده است ، اداره ملی فضایی چین (CNSA) گزارش داد.

فضاپیما پایدار است و بارهای مختلفی خودآزمایی را انجام می دهند.

فاصله آن از زمین 10.75 میلیون کیلومتر است ، 36 روز در مدار است.