کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر

کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر را پوشش داده است

28 اوت 2020 ، 16:35

Avesta.Tj | 28.08.2020 | رنمین ریبائو با استناد به CNSA گزارش داد ، کاوشگر مریخ چینی حدود 100 میلیون کیلومتر را پوشش داده است.

از ساعت 10:08 صبح جمعه ، کاوشگر Tianwen 1 چین حدود 100 میلیون کیلومتر مسافت را طی کرده است ، اداره ملی فضایی چین (CNSA) گزارش داد.

فضاپیما پایدار است و بارهای مختلفی خودآزمایی را انجام می دهند.

فاصله آن از زمین 10.75 میلیون کیلومتر است ، 36 روز در مدار است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>