نمایندگان پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر

تأیید کردند

نمایندگان پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تأیید کردند 14 اکتبر 2020 ، ساعت 14:04

Avesta.Tj | 10/14/2020 | گزارش 24.kg جلسه ای از Jogorku Kenesh در محل اقامت ایالت Ala-Archa در حال برگزاری است.

نمایندگان مجدداً نامزدی سدیر جپاروف را برای پست نخست وزیری بررسی کردند. نمایندگان مجلس همچنین ترکیب و برنامه دولت را تصویب کردند.

83 نماینده در سالن حضور داشتند. همه به اتفاق آرا رأی مثبت دادند.

در 10 اکتبر ، در یک نشست فوق العاده ، Jogorku Kenesh نامزدی سدیر جپاروف را برای پست رئیس دولت تأیید کرد.

حقوقدانان قانونی بودن تصمیم برخی از نمایندگان مردم را زیر سوال بردند – تعدادی از رویه های پارلمان نقض شده است.

رئیس جمهور فرمان پارلمان را در مورد انتصاب جپاروف به عنوان رئیس هیئت دولت برگرداند.