وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و افغانستان در مورد همکاری تاجیکستان و افغانستان

بحث کردند

بحث کرد

وزارت امور خارجه تاجیکستان و افغانستان در مورد همکاری تاجیکستان و افغانستان بحث کردند 15 اکتبر 2020 ، ساعت 14:28

Avesta.Tj | 10/15/2020 | وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و افغانستان در مورد مقدمات نهمین کنفرانس وزرا “قلب آسیا – روند استانبول” بحث کردند.

خسرو نوذیری معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان امروز ، 15 اکتبر ، جلسه ای مجازی با معاون وزیر امور خارجه افغانستان میرویس ناب برگزار کرد.

به گفته اداره اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، این نشست ویدیویی به ابتکار طرف افغان برگزار شد.

خاطرنشان می شود که در این نشست توسعه روابط دو جانبه تاجیکستان و افغانستان در زمینه های مختلف مورد بحث قرار گرفت.

مقدمات نهمین کنفرانس وزیران “قلب آسیا-روند استانبول” که در دوشنبه برگزار می شود نیز مورد بحث قرار گرفت.