کمیته بین المللی حقوق بین الملل (ICRC) به شورای همکاری تاجیکستان

کمک فنی ارائه کرد

ICRC به شورای همکاری تاجیکستان کمک فنی ارائه داد 8 اکتبر 2020 10:10

09 Avesta.Tj | 10/08/2020 | ماموریت صلیب سرخ بین المللی در تاجیکستان به کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان کمک کرد.

به گفته مرکز مطبوعاتی CoES تاجیکستان ، به منظور افزایش بیشتر ظرفیت فنی تیم های امداد و نجات CoES ، کمک هایی ارائه شد.

به طور خاص ، مأموریت ICRC در تاجیکستان کلاه ایمنی ، چکمه های لاستیکی ، ماسک ، دستکش ، عینک ، آتل های طبی ، لباس های یکبار مصرف ، برانکارد ، کیف و کیسه های حمل بدن ، محلول کلر و الکل را به آژانس تحویل داد.

کلیه اعتبارات اهدا شده توسط نجاتگران KES در جریان عملیات نجات استفاده خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>