تالار شهر دوشنبه به جانبازان و سرایداران جنگ جهانی دوم

کمک مالی می کند

تالار شهر دوشنبه به جانبازان و سرایداران جنگ جهانی دوم کمک مالی می کند 2 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:16

Avesta.Tj | 02.09.2020 | رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی تصمیمی را در مورد کمک مالی یک بار به جانبازان جنگ بزرگ میهنی ، افراد برابر آنها و کارمندان DEU پایتخت امضا کرد.

به گفته سرویس مطبوعاتی دفتر شهردار پایتخت ، یک بار کمک مالی به احترام بیست و نهمین سالگرد استقلال ایالت تاجیکستان ارائه خواهد شد.

بر اساس تصمیم شهردار ، 22 جانباز جنگ جهانی دوم که در پایتخت زندگی می کنند 900 سامانی و 353 جانباز معلول جنگ در افغانستان ، تصفیه کنندگان معلول حادثه نیروگاه هسته ای چرنوبیل ، افرادی که در طول جنگ جهانی دوم دستورات و مدال های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دریافت کرده اند ، هر کدام 500 سامانی دریافت می کنند.

4 هزار و 717 کارمند DEU (سرایدار) پایتخت به احترام سالگرد آینده استقلال ایالت 1 هزار سامانی دریافت می کنند.

برای این منظور ، 4 میلیون و 913.3 هزار سومونی از بودجه شهر اختصاص یافته است.

رستم امامعلی دستور پرداخت کمک به افراد فوق را به مخاطبان قبل از 6 سپتامبر سال جاری پرداخت کرد.