یک مدرسه ساخته شده ازبکستان در شمال تاجیکستان افتتاح شد (فیلم)

یک مدرسه ساخته شده ازبکستان در شمال تاجیکستان افتتاح شد (فیلم) 28 سپتامبر 2020 ، ساعت 16:40

Avesta.Tj | 28.09.2020 | افتتاح یک مدرسه ساخته شده ازبکستان در منطقه اسپیتامن در منطقه سغد تاجیکستان انجام شد.

مدرسه مجهز به تجهیزات فنی مدرن مطابق با آخرین استانداردهای آموزش مدارس است و همچنین طراحی غیرمعمولی دارد.

این مدرسه برای 640 مکان دانش آموز طراحی شده است. توافق درباره ساخت مدرسه در چارچوب سفر دولتی رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف به تاجیکستان در مارس 2018 حاصل شد.
[محتوای تعبیه شده]