دزد سریال گاو سریال در جنوب تاجیکستان بازداشت شد

سارق گاو سریال دستگیر شده در جنوب تاجیکستان 3 نوامبر 2020 ، ساعت 13:03

اوستا Tj | 03.11.2020 | سرقت گاو سریال در جنوب تاجیکستان بازداشت شده است. این مرد گله ها را از هموطنان خود به سرقت برد تا اینکه گرفتار شد.

براساس مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، یک ساکن 48 ساله در این روستا به نام سیف الدین اف از منطقه پیانج به OMVD منطقه پیانج مراجعه کرد.

این مرد گفت که در تاریخ 29 اکتبر امسال ، افراد ناشناس یک گاو را از یک مرتع محلی به ارزش 4 هزار سامونی سرقت کردند.

یک شهروند 30 ساله در روستای مذکور در حین عملیات جستجو به ظن سرقت توسط مأموران پلیس بازداشت شد.

مشارکت مظنون در سرقت گاو از یکی دیگر از ساکنان روستای سیفیدینوف نیز مشخص شد.

، سازمان اجرای قانون گزارش می دهد ، تحقیقات در مورد این حقایق در حال انجام است.