فرآورده های نفتی حدود 18 درصد از کل واردات تاجیکستان

را تشکیل داده است

محصولات نفتی حدود 18٪ از کل واردات تاجیکستان را تشکیل می داد 26 اکتبر 2020 08:58

A vesta.Tj | 10/26/2020 | از ابتدای سال جاری حدود 18 درصد از کل واردات تاجیکستان محصولات نفتی ، آرد و گندم بوده است.

همانطور که وزارت توسعه اقتصادی و تجارت به اوستا گفت ، میزان واردات این محصولات برای 9 ماه سال جاری به 5/17 درصد از کل واردات بوده است.

از ابتدای سال تاجیکستان کالاهایی به ارزش بیش از 2.2 میلیارد دلار وارد کرده است.

تاجیکستان در این مدت با 18.1 درصد افزایش بیش از 448.7 هزار تن فرآورده نفتی وارد کرده است ، مقدار کل بیش از 214.6 میلیون دلار بوده است.

براساس سرویس گمرک جمهوری ، در ژانویه-سپتامبر سال جاری ، بیش از 648.3 هزار تن گندم به جمهوری وارد شده است که 13.4 درصد کمتر از 9 ماه سال 2019 است. واردات گندم بالغ بر 159.1 میلیون دلار بود.

واردات آرد در این مدت به بیش از 65.8 هزار تن برای بیش از 16.8 میلیون دلار رسیده است.

به یاد بیاورید که کل میزان واردات کالا به جمهوری برای 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 2.2 میلیارد دلار بوده است.