نیکیتا میخالکوف چگونگی بردگی برادر بزرگتر خود را

گفت

بازیگر و فیلمساز نیکیتا میخالکوف گفت که خانواده او همیشه” فرقه برادر بزرگتر “داشته اند. میخالکوف تأکید کرد که او “برده” برادر بزرگتر خود آندره کوچالوفسکی بود ، در حالی که خاطر نشان کرد این “برده” داوطلبانه است ، ناشی از عشق بی حد و مرز ، اعتماد و تمایل به مفید بودن است.

به گفته نیکیتا میخالکوف ، که قهرمان برنامه “سرنوشت یک مرد” شد ، برادر بزرگتر “با او بی رحمانه رفتار کرد” ، اما این دلیل کینه یا عقده ها نبود. کارگردان افزود که اگر برادر بزرگتر در کنار دختران بود و اگر برپا داشت ، اگر مهمان پذیرفت و از او خواست خانه را ترک کند ، “روی ATAS ایستاد”.