جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C

اهدا شد

صفحه اصلی / به مرور سایت های دیگر / جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C اعطا شد

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C اعطا شد 5 اکتبر 2020 ، ساعت 16:03

https://nauka.tass.ru/nauka/9628243