جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C

اهدا شد

صفحه اصلی / به مرور سایت های دیگر / جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C اعطا شد

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به دلیل کشف ویروس هپاتیت C اعطا شد 5 اکتبر 2020 ، ساعت 16:03

https://nauka.tass.ru/nauka/9628243

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>