رئیس جدید دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تاجیکستان کار

را آغاز کرد

رئیس جدید دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تاجیکستان کار خود را آغاز کرد 21 اکتبر 2020 ، 12:32 بعدازظهر

20 A vesta.Tj | 10/21/2020 | مسائل توسعه همکاری بین تاجیکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) امروز 21 اکتبر در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس تازه منصوب شده دفتر کمیساریای عالی پناهندگان پناهندگان در جمهوری تاجیکستان ، مولوگتا زودی اعتبار خود را به معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاتارستان مظفر حسین زودا اهدا کرد.

در طول جلسه ، طرفین در مورد زمینه های مهم همکاری بین تاجیکستان و برجام تبادل نظر کردند.

در این جلسه ، سایر موضوعات موضوعی مورد علاقه متقابل مورد بحث قرار گرفت ، بخش اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان گزارش داد.