سفیر جدید فرانسه از وزارت امور خارجه تاجیکستان

بازدید کرد

سفیر جدید فرانسه از وزارت امور خارجه تاجیکستان بازدید کرد 17 اکتبر 2020 ، 08:00

Avesta.Tj | 10/17/2020 | جدید سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری فرانسه در جمهوری تاجیکستان میشل تاران نسخه هایی از اعتبارنامه خود را روز گذشته به معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا اهدا کرد.

به گفته اداره اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان ، در جریان این گفتگو ، در مورد روابط دو جانبه تاجیک و فرانسه در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

به طور خاص ، نتایج سفر رسمی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به فرانسه در 7 تا 12 نوامبر 2019 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین بر اهمیت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده مشترک پس از عادی سازی وضعیت اپیدمیولوژیک در جهان تأکید کردند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان انتصاب جدید سفیر فرانسه را تبریک گفته و برای وی در اجرای مأموریت دیپلماتیک در تاجیکستان آرزوی موفقیت می کند.