اولگا مشنایا گفت که چگونه پریمیخوف

وی را فریب داد /9c13acbdba853614c1ffdc9c7755e899.jpg “class =” ff-og-image-inserted “>

بازیگر نقش اولگا مشنایا که در فیلم” Midshipmen، Go! “نقش سوفیا را بازی می کرد ، گفت که چگونه رابطه او با همکار و همسر اولش شکل گرفت والری پریمیخوف.

مشنایا گفت که عاشقانه آنها از 18 سالگی آغاز شد و پریمیخوف 37 ساله بود ، اما با وجود اختلاف سنی ، او فهمید که “این قوی و جدی است و مقاومت در برابر آن بی معنی است”.

مشنایا در رویای کانال روسیه 1 گفت که شوهرش او را فریب می دهد ، که او سعی می کند به او توجه نکند و یک بار وقتی همسرش در صحنه انتظار همسرش بود ، همسرش را زد و منتظر نماند. متعاقباً ، به گفته بازیگر زن ، او عذرخواهی کرد ، یک شام خوشمزه تهیه کرد و سعی کرد رفتار خود را توضیح دهد ، و آنها موفق به “توافق” شدند.