برنده مسابقه عکاس سال حیات وحش

روسی

موزه تاریخ طبیعی انگلیس ، واقع در لندن ، نتایج مسابقه معتبر عکاس سال حیات وحش سال را خلاصه کرده است. جایزه اصلی به سرگئی گورشکوف عکاس روسی تعلق گرفت.

او در سرزمین پارک ملی لئوپارد در پریموری عکس عجیبی ایجاد کرد. روی کارت یک ببر آموری رویایی قرار دارد که یک گوزن صد ساله را در آغوش گرفته است.

“طبق اعلام دفتر مطبوعاتی لئوپارد لندز” “والاحضرت سلطنتی او دوشس کمبریج” این عکس را به عنوان برنده یک مسابقه معتبر که بیش از 49000 مسابقه برای آن ارسال شده اعلام کرده است.

عکس آغوش نامیده می شود.