سفیر تاجیکستان با معاون وزیر خارجه عربستان سعودی

سفیر تاجیکستان با معاون وزیر خارجه عربستان دیدار کرد 27 اکتبر 2020 ، ساعت 12:42 بعدازظهر

A vesta.Tj | 10/27/2020 | مسائل توسعه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی روز گذشته در ریاض مورد بحث قرار گرفت.

اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی در عبدالرحمن الراسی معاون امور خارجه چند جانبه وزیر امور خارجه کشور میزبان در ریاض دیدار کرد.

وزارت امور خارجه RT گزارش می دهد که در این دیدار ، در مورد مسائل همکاری بین دو کشور دوست در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه ای بحث و تبادل نظر شد.