سفیر اوکراین به شرکت کنندگان مسابقه نقاشی کودکان (فیلم)

اعطا کرد

سفیر اوکراین به شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی کودکان (فیلم) جایزه اهدا کرد 12 اکتبر 2020 ، ساعت 09:25

03 Avesta.Tj | 12.10.2020 | سفیر فوق العاده و تام الاختیار اوکراین در جمهوری تاجیکستان ، واسیلی سرواتیوک از مدرسه بین المللی Contofield بازدید کرد و در آنجا گواهی افتخاری را به شرکت کنندگان در پروژه “خلاقیت تاراس شوچنکو در نقاشی های کودکان” اهدا کرد.

این جوایز به دلیل سهم قابل توجه در رواج کار تاراس شوچنکو و تقویت دوستی بین اوکراین و جمهوری تاجیکستان اهدا شد.

بیشتر دانش آموزان و معلمان مدرسه Contofield Internatioanl در این پروژه شرکت کردند ، اما دانش آموزان سایر موسسات آموزشی پایتخت که نسبت به کار نویسنده بزرگ اوکراینی بی تفاوت نیستند نیز به آنها پیوستند.
[محتوای تعبیه شده]