سفیر اوکراین روز استقلال را به تاجیک ها تبریک گفت! (ویدئو)

سفیر اوکراین روز استقلال را به تاجیک ها تبریک گفت! (فیلم) 8 سپتامبر 2020 ساعت 15:10

Avesta.Tj | 09/08/2020 | واسیلی سرواتیوک ، سفیر اوکراین در تاجیکستان ، بیست و نهمین سالگرد استقلال دولت تاجیکستان را تبریک گفت.

دیپلمات اوکراینی در تبریک ویدیویی خود برای مردم تاجیکستان آرزوی سعادت ، صلح و ثبات دارد.
[محتوای تعبیه شده]