جنبه های عملی همکاری حقوقی تاجیکستان و آذربایجان در باکو

مورد بحث قرار گرفت

مورد بحث قرار گرفت

جنبه های عملی همکاری حقوقی تاجیکستان و آذربایجان در باکو مورد بحث قرار گرفت 24 اکتبر 2020 ، 08:47

A vesta.Tj | 10/24/2020 | جنبه های عملی همکاری حقوقی دو جانبه بین تاجیکستان و آذربایجان روز گذشته در شهر باکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رستم سولی سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با دادستان کل آذربایجان کامران علی اف دیدار کرد.

به گفته دپارتمان اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، در این دیدار طرفین در مورد جنبه های عملی همکاری های حقوقی دوجانبه گفتگو کردند.

به طور خاص ، موارد ارائه کمک حقوقی در رسیدگی به پرونده های کیفری ، استرداد ، مبارزه با تروریسم و ​​افراط گرایی و سایر موضوعات موضوعی مورد بحث قرار گرفت.