رئیس جمهور افغانستان احکام مربوط به انتصاب 10 نامزد پیشنهادی عبدالله

را امضا کرد

رئیس جمهور افغانستان احکام مربوط به انتصاب 10 نامزد پیشنهادی عبدالله را امضا کرد 1 سپتامبر 2020 ساعت 11:22 صبح

Avesta.Tj | 09/01/2020 | سرویس مطبوعاتی رهبر افغانستان گزارش می دهد ، اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان احکامی را برای تعیین ده سرپرست جدید وزارتخانه ها و ادارات امضا کرده است.

لیست جدید شامل افرادی است که مطابق توافق سیاسی رئیس شورای عالی آشتی ملی ، عبدالله عبدالله پیشنهاد شده اند.

رهبران تازه منصوب شده تا زمانی که پارلمان از آنها رأی اعتماد ندهد ، در وضعیت “موقت” باقی می مانند.

بشیر احمد تایانچ به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی ، تجارت و صنایع منصوب شد – نثار احمد گوریانی ، حمل و نقل – کودترولا زکی ، کشاورزی ، مالداری و آبیاری – انورالحق احدی ، ارتباطات و فناوری – معصومه هواری ، مرزها و قبایل – محب الله صمیم ، دادگستری – فضل احمد معنوی ، مهاجرت – نور رحمان احلکی ، صلح – سعادت منصور نادری ، تحصیلات عالی – عباس بصیر.

طبق توافق رقبای اصلی انتخابات رسوائی ریاست جمهوری سال گذشته ، عبدالله ، که اکنون رئیس شورای عالی آشتی است ، 50 درصد سهام کابینه را در اختیار داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>