رئیس جمهور از نمایندگان برجسته مشاغل مختلف

رئیس جمهور به نمایندگان برجسته مشاغل مختلف اعطا کرد 28 اوت 2020 ، 12:43

04 Avesta.Tj | 08/28/2020 | رئیس جمهور تاجیکستان ، امامعلی رحمان امروز ، 28 اوت در کسری میلات (کاخ ملت) در دوشنبه به افتخار بیست و نهمین سالگرد استقلال این کشور ، جوایز ، جوایز و عناوین رسمی را به نمایندگان حرفه های مختلف اهدا کرد.

با توجه به خدمات مطبوعاتی رئیس دولت ، برای دستاوردهای بالا در زمینه تولید و کارآفرینی ، کار مؤثر در خدمات عمومی و توسعه علم و فرهنگ ، به 70 کارگر در علم و فرهنگ ، مراقبت های بهداشتی ، تولید کالاها ، دستگاههای اجرایی محلی قدرت دولتی ، به کارمندان دولت احکام داده شد ستاره رئیس جمهور تاجیکستان درجه 1 درجه “شرف” درجه 2 ، مدال “برای شایستگی” ، عناوین ارجمند “هنرمند مردمی تاجیکستان” ، “هنرمند محترم تاجیکستان” ، “کارگر محترم جمهوری تاتارستان” ، جوایز دولتی به نام ابوالعلی بن سینو ، جوایز رئیس جمهور جمهوری تاتارستان در زمینه آموزش و جایزه Ismoili Somoni.

با حکم رئیس جمهور جمهوری تاتارستان ، رئیس سابق مجلس ملی (مجلس عالی مجلس) به محمدمسید عبیدالله اف نشان درجه یک “ستاره رئیس جمهور تاجیکستان” اعطا شد.

رئیس جمهور امامعلی رحمان ، ضمن تبریک روز حضور در روز استقلال در کشور ، به حاضرین تبریک گفت و از کار خودخواهانه به نام دولت ، میهن و مردم تشکر کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>