سازنده Prigozhin پیشنهاد جریمه برای همسر و شروع کار با Shnurov

تهیه کننده موسیقی جوزف پریگوجین از اخلاق جوانان امروز ناراحت است. او ناامیدی خود را از طریق ایستگاه رادیویی Komsomolskaya Pravda ابراز داشت. بیش از همه ، والریا ، همسر خواننده ، از این واقعیت ناراحت است که برای نسل مدرن ، عمل ناخوشایند به یک امر عادی تبدیل شده است.

پریگوژین در این باره می گوید: “ما از جامعه متمدن دور و دورتر هستیم.” این تهیه کننده اذعان می کند که خودش می داند چطور از زبان بد استفاده کند ، اما در تمام طول روز “با او صحبت نمی کند”.

او معتقد است که یک سیستم جریمه ای که در سطح ایالت به دلیل قسم خوردن در مکان های عمومی اتخاذ شده است ، وی را از عدم فرهنگ نجات خواهد داد.

“پریگوژین شکایت کرد” “آیا شنیده اید که شنور حداقل یک بار جریمه شده است؟ او بیرون رفت و Dziuba را با فحاشی غرق در من کرد ، من را زیر آب برد ، والریا را زیر آب برد.”