پوتین از شخصیت های فرهنگی برای قالب های خلاقانه جدید در همه گیر

تشکر کرد

در سخنرانی در جلسه شورای فرهنگ و هنر ریاست جمهوری ، ولادیمیر پوتین از شخصیت های فرهنگی روسیه برای حمایت از شهروندان این کشور در هنگام شیوع بیماری تشکر کرد. پوتین همچنین توجه خود را به این نکته جلب کرد که کارمندان م institutionsسسات فرهنگی فعالانه قالب های خلاقانه جدیدی را پیشنهاد می کنند.

به گفته رئیس جمهور ، کارگران خلاق با هنر و استعدادی که دارند فضای وحدت را در جامعه ایجاد کرده و می کنند.