پوتین 60 سالگی تولد اولگ منشیکوف را به

تبریک گفت

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با ارسال تلگرافی به الگ منشیکوف ، هنرمند مردم ، تولد 60 سالگی وی را تبریک گفت.

“آدرس رئیس دولت می گوید:” طبیعت سخاوتمندانه به شما استعداد داده است. – شما در زمینه بازیگری خود را به درستی نشان دادید. “

پوتین خاطرنشان کرد که منشیکوف همچنین موفق شد به عنوان کارگردان به رسمیت شناخته شود و همچنان تجسم خارق العاده ترین پروژه ها را در صحنه دارد و همچنین به طور فعال در زندگی فرهنگی کشور شرکت می کند.

رئیس جمهور برای هنرمندان آرزوی سلامتی و دستاوردهای خلاقانه جدید داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>