پوتین 60 سالگی تولد اولگ منشیکوف را به

تبریک گفت

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با ارسال تلگرافی به الگ منشیکوف ، هنرمند مردم ، تولد 60 سالگی وی را تبریک گفت.

“آدرس رئیس دولت می گوید:” طبیعت سخاوتمندانه به شما استعداد داده است. – شما در زمینه بازیگری خود را به درستی نشان دادید. “

پوتین خاطرنشان کرد که منشیکوف همچنین موفق شد به عنوان کارگردان به رسمیت شناخته شود و همچنان تجسم خارق العاده ترین پروژه ها را در صحنه دارد و همچنین به طور فعال در زندگی فرهنگی کشور شرکت می کند.

رئیس جمهور برای هنرمندان آرزوی سلامتی و دستاوردهای خلاقانه جدید داشت.