توسعه هندبال در تاجیکستان (ویدئو)

توسعه هندبال در تاجیکستان (فیلم) 15 سپتامبر 2020 ، ساعت 14:25

Avesta.Tj | 09/15/2020 | هندبال در تاجیکستان در بین زنان و مردان محبوب شده است. در آگوست سال جاری ، فدراسیون هندبال تاجیکستان از ایجاد لیگ هندبال این کشور خبر داد. مسابقات قهرمانی هندبال از هفدهم آگوست آغاز شد.

لیگ هندبال کشور شامل 8 تیم است: دوشنبه ، مارکوپولو ، سارز ، اسکیف ، پارازیتی ، فالکن ، گیسار و مرزبان.
[محتوای تعبیه شده]