بیش از 92٪ بار در تاجیکستان از طریق جاده

حمل می شود

صفحه اصلی / اخبار / خانه / بیش از 92 ٪ کالاها در تاجیکستان از طریق جاده

حمل می شدند

بیش از 92٪ بار در تاجیکستان از طریق جاده حمل می شود 21 سپتامبر 2020 ، ساعت 17:00

16 Avesta.Tj | 09/21/2020 | حدود 53.6 میلیون تن بار در ژانویه تا آگوست امسال توسط انواع حمل و نقل در تاجیکستان حمل شده است که 0.6٪ کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

براساس آژانس آمار کشور ، بیش از 4.1 میلیون تن محموله از طریق راه آهن در طول دوره گزارش حمل شده است که 16.4 درصد بیشتر از سطح دوره مربوطه در سال گذشته است.

بیش از 49.5 میلیون تن بار از طریق جاده منتقل شده است که 1.8٪ کمتر از مدت مشابه سال 2019 است.

حدود 92.3٪ از کل حجم بار از طریق جاده منتقل شده است.