سریابکینا “استعداد موسیقی” مورگنسترن را

زیر سوال برد

اولگا سریابکینا خواننده روسی در مورد استعداد موسیقی آلیشر مورگنسترن خواننده رپ صحبت کرد.

همانطور که عضو سابق گروه SEREBRO در کانال Details در YouTube اظهار داشت ، مجریان مدرن فقط به خاطر اعتیاد به مواد مخدره و درآمد کار می کنند ، و او خودش آهنگهایش را از قلب می نویسد ، بدون اینکه از قبل فکر کند که آیا این آهنگ به یک ضربه تبدیل خواهد شد.

“بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد ، اما من فکر می کنم او پسر خوبی است. او یک موسیقی دان نیست! “، وی تصریح کرد